Nyolcvanötödik életévében elhunyt Dr. Ács Géza a Debreceni Egyetem ÁOK címzetes egyetemi docense, szeretett kollégánk, barátunk, a Magyar Traumatológus Társaság volt vezetőségi tagja, főtitkára, a Gyermeksebészeti és Traumatológiai Szakmai Kollégium korábbi tagja – búcsúzott Fekete Károly professzor.

Dr. Ács Géza 1939. április 24-én született Mándokon. Orvosi diplomájának átvételét követően 1963-ban a Kisvárdai Kórház sebészeti osztályán állt munkába, majd sebészet szakvizsgáját követően a debreceni Kenézy Kórház Baleseti Sebészeti Osztályán dolgozott. Nyugdíjazását követően, mint önkéntes segítő továbbra is aktívan részt vett az osztály munkájában. Kiváló baleseti és ortopéd sebész volt, aki az egyetem docenseként rendszeresen részt vett a jövő generáció oktatásában, két alkalommal nyerte el a DOTE (1998), illetve a DE OEC (2009) Kiváló Oktatója elismerést.

 Öt szakkönyv szerkesztője és társszerzője volt, legismertebb közöttük az Ács Géza- Hargitai Gyermektraumatológia „a gyermektraumatológia bibliája” és a Traumatológia egyetemi tankönyv. Közleményeinek és könyvfejezeteinek száma 83, kongresszusi és tantermi előadásai, valamint a társaságokban betöltött vezetői munkája országszerte ismertté tették.

Több, mint 20 éven át a Magyar Traumatológus Társaság vezetőségi tagja (2 cikluson át főtitkára), 20 évig a Gyermeksebész és a Traumatológiai Szakmai Kollégium tagja, 3 cikluson át titkára volt. A gyermeksebészek és traumatológusok által létrehozott Gyermektraumatológiai Szekció egyik megálmodója és alapító tagja volt.

Nevéhez fűződik a Magyar Traumatológus Társaság legmagasabb elismerést jelentő díja, a Lumniczer Sándor emlékérem eszmei és gyakorlati megalkotása, amelyet évenként adományoz az MTT a baleseti sebészet arra legérdemesebb kiválasztottjainak.  Az Ő érdeme, és tervei alapján készült az MTT logója is.

Ács Géza volt az, aki több, emlékezetes debreceni, hortobágyi kongresszus megrendezésén kívül a társaság több kiadványát, így a „Magyar Traumatológus Társaság Negyvenéves, a Magyart Traumatológus Társaság Ötvenéves” című jubileumi példányait írta és szerkesztette meg. Ezek a szép kiállítású könyvek talán soha meg nem ismételhető módon mutatják be a hazai baleseti sebészet elmúlt évtizedeinek eseményeit, emlékeit. Kutatásai és fáradhatatlan intellektuális érdeklődése nyomán régi, facsimile kiadású könyvek jelenhettek meg, így   Beythe András Antal „Fives könyve”, Pápay Pariz Ferencz „Pax Corporisja”, vagy Csapó József „Isputal”-ja,  Miskolczy Ferencz: Manuale Chirurgicum, Lumniczer Sándor „A képlő Sebészetről című munkái..

Szakmai elismerései: 2004-ben a Magyar Traumatológus Társaság Lumniczer Sándor Aranyérme, 2006-ban Markusovszky Díj, 2011-ben a Magyar Gyermeksebész Társaság Koós Aurél Emlékérme.

Dr. Ács Gézáról nem emlékezhetünk meg Dr. Oláh Éva professzor asszony mellett töltött több, mint ötven éven át tartó hitvesi szeretetéről, amely e tartalmas életet tette kerek egésszé.

Elismerései összességében sem tükrözik azokat a szakmai, emberi qualitásait, értékeit, amelyek a magyar traumatológia örök emlékei maradnak!

Isten nyugosztalja!